Arrel

«Imagine les noves dones amb unes grans tissores, disfrutant amb la neteja del jardí dels nostres arrels, de les ombres i els pesticides que no ens deixen crèixer».

iaia

«Vos deixe un extracte d´un text més llarg. Va dedicat a la meua iaia, en una serie de relat i pintura que anomene Generarió M, i que comença en ella i no sé on seguirá i on acabarà. Relatava la meua rel·lació amb ella, i aquesta és la conclusió. En no res compartiré el text sencer.».

Hilo Rojo

«Mi hilo siempre es rojo, muy rojo, casi granate, pero se decolora cuando se acerca a algunas personas o momentos vividos y cambia de color».